2019-12-08 20:35 #0 av: Cim92

I Sverige är ju funktionsmedicin fortfarande relativt nytt, det är mycket större i USA och nu har de kommit en studie som visar att ett funktionsmedicinska behandlingssätt är väldigt effektivt. Det här är den första studien av sin sort, jag hoppas starkt på att det kommer fler.

"Studien visar att patienternas hälsorelaterade livskvalitet ökade snabbare när funktionsmedicin användes vid kronisk sjukdom jämfört med traditionell vård."

"Funktionsmedicinska terapeuter anser att deras patienter blir bättre tack vare det grundliga sätt som de behandlar kroniska sjukdomar på, och nu finns det vetenskapliga bevis på att detta."

https://kurera.se/ny-studie-funktionsmedicin-forknippas-med-battre-livskvalitet/